Sprawozdania i strategie

Sprawozdnie z udzielanych świadczeń pomocy społecznej

Sprawozdnie roczne z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2019 rok (rozmiar pliku 3,52 MB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (rozmiar pliku 1,71 MB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 (rozmiar pliku 1,55 MB)

Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej w roku 2017

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2017 r. (rozmiar pliku 133 KB)

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec