Terminy wypłat

 Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są 19-go oraz 25-go każdego miesiąca.

W miesiącu GRUDNIU świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są od 9 do 20 grudnia

Uwaga: Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy, świadczenia wypłacane są w dniu poprzedzającym dzień wolny

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

Świadczenia za miesiąc Terminy wypłat
Przelewy
Styczeń 23-24.01.2020 23.01.2020
Luty 26-27.02.2020 26.02.2020
Marzec 26-27.03.2020 26.03.2020
Kwiecień 23-24.04.2020 23.04.2020
Maj 25-26.05.2020 25.05.2020
Czerwiec 25-26.06.2020 25.06.2020
Lipiec 27-28.07.2020 27.07.2020
Sierpień 25-26.08.2020 25.08.2020
Wrzesień 25-26.09.2020 24.09.2020
Październik 26-27.10.2020 26.10.2020
Listopad 26-27.11.2020 26.11.2020
Grudzień 16-17.12.2020 16.12.2020

 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA