Terminy wypłat

 Świadczenia z pomocy społecznej:

  • ZASIŁKI STAŁE - wypłacane są 19-go każdego miesiąca,
  • ZASIŁKI CELOWE - wypłacane są 22-go każdego miesiąca,
  • ZASIŁKI OKRESOWE - wypłacane są 25-go każdego miesiąca.

 

W miesiącu GRUDNIU świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są od 9 do 20 grudnia

Uwaga: Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy, świadczenia wypłacane są w dniu poprzedzającym dzień wolny

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

Świadczenia za miesiąc Alfabetycznie nazwiska od litery "A" do "N" Alfabetycznie nazwiska od litery "O" do "Z" Przelewy
Grudzień 15.12.2016 16.12.2016 15.12.2016

 

Świadczenia za miesiąc Alfabetycznie nazwiska od litery "A" do "N" Alfabetycznie nazwiska od litery "O" do "Z" Przelewy
Styczeń 26.01.2017 27.01.2017 26.01.2017
Luty 23.02.2017 24.02.2017 23.02.2017
Marzec 27.03.2017 28.03.2017 27.03.2017
Kwiecień 24.04.2017 25.04.2017 24.04.2017
Maj 25.05.2017 26.05.2017 25.05.2017
Czerwiec 26.06.2017 27.06.2017 26.06.2017
Lipiec 26.07.2017 27.07.2017 26.07.2017
Sierpień 24.08.2017 25.08.2017 24.08.2017
Wrzesień 25.09.2017 26.09.2017 25.09.2017
Październik 26.10.2017 27.10.2017 26.10.2017
Listopad 23.11.2017 24.11.2017 23.11.2017
Grudzień 14.12.2017 15.12.2017 14.12.2017

 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA